Våra tjänster

Vi arbetar med kvalificerade uppdrag inom tre specifika områden

Juridisk rådgivning Juridisk rådgivning

Vi hjälper dig med frågor som rör exempelvis avtal, kontraktsförhandlingar, tvister samt kontakt med myndigheter och förbund.

Utbildning Utbildning

Vi arrangerar inspirerande utbildningar och föreläsningar för både idrottsföreningar, företag och grupper av privatpersoner.

Agentverksamhet Agentverksamhet

Vi representerar några av Sveriges mest spännande talanger och letar ständigt efter nya klienter inom exempelvis fotboll, ishockey och basket.

Nytt på bloggen

Här får du nyheter och reportage om idrottsjuridik ur både ett svenskt och internationellt perspektiv

12 september

Sponsoravtal – Vad gäller?

Posted
Sponsoravtal – Vad gäller?

Sponsoravtal är en vanligt förekommande affärsförbindelse mellan ideella föreningar och företag. Under min tid i föreningsverksamhet, som spelare och tränare, har denna möjlighet att ta hjälp av företag varit en välkommen tillgång. Många gånger har det också varit nödvändigt för föreningar ta hjälp av sponsorer för att klara den ekonomiska påfrestning som verksamheten innebär. Det […]