26 juli

Sommarpraktikanten del 3 ”Idrottare som personliga varumärken

Posted

Denna artikel utgör del 3 i en artikelserie som syftar till att kortfattat redogöra för idrottaren som varumärke och deras möjligheter att skydda och att tillvarata detta. Artikelserien kommer i huvudsak utgå från vad som har framkommit i ett nyligen publicerat (2014) examensarbete vid Örebro universitet av Jimmy Palmborg, delägare i Idrottsjuristerna, som behandlar idrottarens […]

20 juli

Sommarpraktikanten del 2 ”Idrottare som personliga varumärken”

Posted

Denna artikel utgör del 2 i en artikelserie som syftar till att kortfattat redogöra för idrottaren som varumärke och deras möjligheter att skydda och att tillvarata detta. Artikelserien kommer i huvudsak utgå från vad som har framkommit i ett nyligen publicerat (2014) examensarbete vid Örebro universitet av Jimmy Palmborg, delägare i Idrottsjuristerna, som behandlar idrottarens […]

14 juli

Sommarpraktikanten del 1: ”Idrottare som personliga varumärken”

Posted

I en serie i tre delar kommer vår sommarpraktikant Evelina Hjälm på ett övergripande sätt presentera ett inlägg i ämnet ”idrottare som personliga varumärken ur ett juridiskt perspektiv”. Vi tycker ämnet är mycket intressant, och för frågor eller vidare diskussion hänvisas till vår delägare Jimmy Palmborg som skrivit sin D-uppsats om detsamma. Idrottaren som varumärke […]