Muthärvan inom FIFA – del 1

Fotbolls VM kan rimligtvis sägas vara en av världens största folkfester. Människor från hela världen samlas för att se på när världens bästa fotbollsspelare gör upp om det kanske mest prestigefyllda priset inom fotbollsvärlden. För det land som får den stora äran att vara värd för denna folkfest finns det mycket att vinna. Stora arenor byggs, supporters köper dyra biljetter och turismen blomstrar. Möjligheten att visa upp sitt lands bästa sidor kan inte bli så mycket större än när en nation får äran att var värd för fotbolls VM. Men vad händer när intresset bli så starkt att oetiska metoder används, för att påverka möjligheten att bli vald?

Denna artikel utgör del 1 i en artikelserie som syftar till att kortfattat redogöra för den uppmärksammade mutskandalen som riktas mot FIFA i samband med valet av värdnation till Fotbolls VM 2018 (Ryssland) och 2022 (Qatar). Vidare kommer resonemang föras kring hur FIFAs regelverk, annan tillämplig lagstiftning och praxis kan komma att påverka möjligheten att ta ifrån de valda värdnationernas rätt att genomföra de planerade fotbolls VM.

Del 1 syftar till att beskriva den situation FIFA befinner sig i dagsläget och ge en bakgrund till vad de påbörjade utredningarna i USA och Schweiz handlar om.

Bakgrund – Vad har hänt hittills?

2010 valdes Ryssland och Qatar som värdland för fotbolls VM 2018 och 2022. Valet av Qatar som värdnation har inte enbart kritiserats för mutanklagelser utan även ifrågasatts på grund av den höga temperaturen som råder i landet under den tid (juni och juli månad) som normalt fotbolls VM genomförs. Kritiken av valet av Ryssland och Qatar som värdland för fotbolls VM har under 2015 aktualiserats än mer i och med att ett antal högt uppsatta representanter för FIFA greps i Zürich av Schweizisk polis på begäran av USA:s FBI (Federal Bureau of Investigation) i maj i år (Dagens Nyheter, 2015).

Gripandet har föranletts av en fyra år lång utredning utförd av the Justice Department and prosecutors for the Eastern District of New York, som blev inblandade i fallet eftersom att de gripna företrädarna för FIFA påstås ha engagerat sig i bankrelaterade investeringar och aktiviteter i USAs finansiella institutioner (The New York Times, 2015). De gripna misstänkts bland annat ha tagit emot eller betalat mångmiljonbelopp i mutor i samband med fram röstningen av Ryssland och Qatar som värdland för fotbolls VM (Dagens Nyheter, 2015).

Utöver den utredning som pågår i USA har det inletts en utredning i Schweiz som behandlar huruvida det har pågått någon oetisk verksamhet i samband med valet av värdland för fotbolls VM 2018 och 2022. Utredningen i Schweiz bygger på en misstanke om korruption och pengatvätt men syftar inte till att utreda huruvida FIFA:s företrädare har agerat felaktigt. Utredningen riktas istället mot ett av FIFA anmält ärende år 2014 där tidigare okända personer för OAG (The Office of the Attorney General of Switzerland) påstås ha deltagit i kriminell verksamhet, rörande främst mutor och korruption riktad mot FIFA. Utredningen i Schweiz ser således, till skillnad från utredningen i USA, FIFA som målsäganden och syftar till att angripa den påstådda kriminaliteten utanför FIFA:s organisation. (The Office of the Attorney General of Switzerland, 2015)

Att företrädare för FIFA misstänks vara inblandade i mutor och korruption i samband med utövandet av deras officiella uppdrag är emellertid inget nytt. Chuck Blazer, tidigare medlem i FIFAs Exekutiva kommitté, erkände i november 2013 inför amerikanskt rättsväsende, att han hade varit inblandad bland annat pengatvätt, svindleri och korruption i samband med sitt uppdrag inom FIFA. I samband med valet av värdland för fotbolls VM 2010 konspirerade Blazer med två andra högt rankade representanter och gick med på att acceptera mutor i miljonbelopp av den sydafrikanska regeringen för att få delegater inom FIFA att rösta på Sydafrika. Vidare framkom att Blazer i anslutning med valet av Sydafrika som värdland för fotbolls VM 2010 hade erhållit hundra tusentals dollar i mutor från ett sydafrikanskt företag som sökte rättigheterna till media- och marknadsföring i samband med ”The Gold Cup” (en regional turnering). Blazer blev i juli 2015 på grund av sin inblandning i mutor och korruption förbjuden att på livstid delta i all form av fotbollsrelaterad verksamhet. (FIFAs Etiska kommittés beslut, 9 juli 2015) För att minska sitt straff i USA agerade Blazer emellertid som informatör för FBI under OS i London 2012 där han bland annat spelade in konversationer med andra officiella representanter inom fotbollen. Denna information har i sin tur öppnat upp för att nya anklagelser har kunnat riktas mot andra FIFA företrädare. (The New York Times, 2015) Bland annat påstås Jack Warner, tidigare vice president för FIFA, ha tagit emot miljoner dollar i mutor för att hjälpa Sydafrika att erhålla röster. (The Daily Maverick, 2015)

Utifrån det som framkommit i den granskning som hittills har redogjorts för kan det konstateras att FIFA har ett mycket långtgående problem i avseende på korruption och mutor inom deras organisation. Det finns därför anledning att i nästföljande delar närmare granska hur FIFA:s egna regelverk kring korruption och mutning är formulerad och om det finns några generella regler kring detta som kan bli aktuella. Dessutom finns det skäl att undersöka om det förekommer några tidigare rättsfall som berör muta eller korruption som har involverat delegater från FIFA.

 

Av: Evelina Hjälm, jur. stud. och praktikant på Idrottsjuristerna