Expertutlåtande i målet om matchfixning i Kristianstad

Vi på Idrottsjuristerna blir med jämna mellanrum tillfrågade att lämna expertutlåtanden i idrottsrelaterade frågor. Imorse kunde man exempelvis läsa om vår delägare Daniel Dernhagens redogörelse kring domen i det omtalade matchfixningsmålet i Kristianstad. Bland annat diskuteras vikten av konkret bevisföring och det spekuleras även i de konsekvenser som domen kan få för allmänhetens syn på idrotten. I digital form kräver artikeln en prenumeration men vi publicerar den givetvis i sin helhet nedan:

 

Idrottsjuristen: Rimlig utgång i målet

Idrottsjuristen Daniel Dernhagens skriftliga tankar om den uppmärksammade rättegången.

”Åklagarens trumfkort har på förhand givetvis varit den KFF-spelare som har erkänt sin inblandning och bekräftat att han har mottagit mutor för att påverka utgången i sammanlagt tre matcher. Inledningsvis vill jag konstatera att denne spelare har givit ett trovärdigt och ärligt intryck vid sin redogörelse av händelseförloppet. Detta har dock inte ansetts vara tillräckligt. I domskälen konstaterar domstolen visserligen att en trovärdig utsaga kan räcka för en fällande dom men man är även tydliga med att påpeka att det som regel även krävs kompletterande stödbevisning. Detta innebär i förevarande fall att spelarens berättelse hade behövt kunna styrkas av konkreta bevis, som exempelvis ett mail, ett sms, eller en transaktionsbekräftelse. I det här fallet existerade dock endast sporadisk stödbevisning som inte i några delar var tillräcklig för att kunna verifiera spelarens berättelse. I samband med detta påpekar domstolen även att spelaren inte på ett tillfredställande sätt har kunnat förklara frånvaron av sådan bevisning. Det rörde sig bland annat om borttagna sms samt längre konversationer på en raderad Facebook-profil, bevisning som i allra högsta grad hade kunnat sätta spelarens berättelse i ett helt annat ljus. Nu konstaterades istället en brist på tillfredställande bevisning och mot bakgrund av detta får utgången i målet anses vara rimlig.

Synen på matchfixning har uppenbarligt hårdnat under det senaste året. I våras beslutade exempelvis Riksidrottsförbundet om en höjning av maxstraffet, från två års avstängning till tio år. I och med den här domen har vi i branschen dock fått ytterligare bekräftelse på att bevisföringen i den här typen av mål är komplicerad. Det är med andra ord svårt att styrka att något brott har begåtts och så länge matchfixarna och de inblandade spelarna kan ta skydd bakom svårigheterna att presentera tillfredställande bevisning tror jag tyvärr att fenomenet matchfixning kommer att växa sig än större.

På förhand spekulerade många, inklusive jag själv, i att det här rättsfallet var av principiellt viktig betydelse. Det fanns en förhoppning om en fällande dom och att ett sådant utfall skulle få en avskräckande effekt för de människor som befläckar idrotten med den här typen av ohederlig verksamhet. I efterhand kan vi nu istället konstatera att den här domen skapar ytterligare problem för trovärdigheten inom svensk idrott. Idrottens värdegrund vilar till stora delar på Fair Play, d.v.s. tävlande på lika villkor och rent spel både på och utanför planen. Att åtalade personer i två separata rättsfall nu har gått fria från anklagelser om matchfixning kan säkerligen få folk ute i stugorna att ifrågasätta idrottens äkthet. Det är förståeligt att ett fenomen som matchfixning har en tendens att väcka starka känslor hos allmänheten och det faktum att åtalen i detta mål ogillades kan därför lätt mötas av stor besvikelse. I slutändan handlar debatten kring matchfixning nämligen inte bara om smutsiga pengar och skrämmande hot, det utgör även ett hårt angrepp mot idrottens fundament.

I stunder som dessa är det dock viktigt att kunna skilja på känsloargument och ren fakta och man måste ha tillit till att den svenska rättsapparaten gör sitt yttersta för att få klarhet i den situation som påstås ha uppkommit. Med detta sagt är det viktigt att poängtera den respekt som bör visas för den meddelade domen. Den baseras på en sakligt grundad bedömning av de relevanta omständigheterna och mot bakgrund av det som har framkommit under förundersökning respektive huvudförhandling hade jag uppriktigt sagt blivit förvånad om en annan utgång i målet hade legat för handen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *