12 september

Sponsoravtal – Vad gäller?

Posted
Sponsoravtal – Vad gäller?

Sponsoravtal är en vanligt förekommande affärsförbindelse mellan ideella föreningar och företag. Under min tid i föreningsverksamhet, som spelare och tränare, har denna möjlighet att ta hjälp av företag varit en välkommen tillgång. Många gånger har det också varit nödvändigt för föreningar ta hjälp av sponsorer för att klara den ekonomiska påfrestning som verksamheten innebär. Det […]

10 oktober

Drömmen om att bli fotbollsproffs

Posted
Drömmen om att bli fotbollsproffs

Att lyckas inom idrotten handlar till lika delar om vilja och talang. Har du bägge delarna, så är det sista hindret att säkerställa att någon värnar om dina intressen. För många kan det vara en dröm att komma till en större klubb, att signera ett sponsoravtal eller att åka utomlands, men det kan även upplevas […]

15 september

Life after Bosman – the ramifications of the decision in Bosman and how the market has reacted to the impact of free movement

Posted
Life after Bosman – the ramifications of the decision in Bosman and how the market has reacted to the impact of free movement

The simple consideration given here is that the footballer may in many aspects be likened to the worker, and the relationship to the club may be viewed as akin to a standard employment. Although we view these players as artists, often talented beyond belief, it is important to first establish that they are workers. And […]

13 augusti

Muthärvan inom FIFA – del 3

Posted
Muthärvan inom FIFA – del 3

Denna artikel utgör del 3 i en artikelserie som syftar till att kortfattat redogöra för vad de inblandade i det uppmärksammade mutfallet kring FIFAs agerande har inneburit i samband med valet av Ryssland och Qatar som värdland för fotbolls VM 2018 och 2022. I del 1 beskrevs den situation FIFA befinner sig i dagsläget och […]

26 juli

Sommarpraktikanten del 3 ”Idrottare som personliga varumärken

Posted

Denna artikel utgör del 3 i en artikelserie som syftar till att kortfattat redogöra för idrottaren som varumärke och deras möjligheter att skydda och att tillvarata detta. Artikelserien kommer i huvudsak utgå från vad som har framkommit i ett nyligen publicerat (2014) examensarbete vid Örebro universitet av Jimmy Palmborg, delägare i Idrottsjuristerna, som behandlar idrottarens […]

20 juli

Sommarpraktikanten del 2 ”Idrottare som personliga varumärken”

Posted

Denna artikel utgör del 2 i en artikelserie som syftar till att kortfattat redogöra för idrottaren som varumärke och deras möjligheter att skydda och att tillvarata detta. Artikelserien kommer i huvudsak utgå från vad som har framkommit i ett nyligen publicerat (2014) examensarbete vid Örebro universitet av Jimmy Palmborg, delägare i Idrottsjuristerna, som behandlar idrottarens […]

14 juli

Sommarpraktikanten del 1: ”Idrottare som personliga varumärken”

Posted

I en serie i tre delar kommer vår sommarpraktikant Evelina Hjälm på ett övergripande sätt presentera ett inlägg i ämnet ”idrottare som personliga varumärken ur ett juridiskt perspektiv”. Vi tycker ämnet är mycket intressant, och för frågor eller vidare diskussion hänvisas till vår delägare Jimmy Palmborg som skrivit sin D-uppsats om detsamma. Idrottaren som varumärke […]