Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning bild

Idrottsjuridik är ett samlingsnamn för all typ av juridik som berör idrotten och dess aktörer – till exempel idrottsföreningar, individuella idrottsutövare, styrelserepresentanter och anställda.

Lagar, förarbeten, rättsavgöranden, juridisk facklitteratur och avtal kan vara svårtolkade för den som saknar juridisk skolning. Det är lätt att det går fel, eller att man missar möjligheter som annars hade funnits – exempelvis för att en överklagan av ett beslut sker för sent eller att en skuld hinner preskriberas. För oss som jobbar på Idrottsjuristerna består därför en stor del av arbetet av att samla, läsa in och bearbeta juridiskt material för att finna de rättsregler och den praxis som är tillämplig i just er specifika situation.

Av erfarenhet vet vi att alla idrottsutövare och idrottsföreningar vid något tillfälle hamnar i behov av juridisk rådgivning. Det kan handla om allt från kontraktsförhandlingar och avtalstolkning till bolagsbildning och kontakt med myndigheter. Eftersom juridiska problem ofta kan kännas som ett omöjligt pussel för icke-jurister lägger vi stort fokus på att förklara alla förutsättningar på ett enkelt och pedagogiskt sätt så att vi tillsammans kan diskutera och utvärdera er situation.

Våra jurister har en både bred och djup sakkunskap inom följande rättsområden:

Anställning och uppsägning av personal.
Ansökningar – Tillståndsansökningar. Överklaganden.
Avtal – Hyresavtal. Sponsoravtal. Spelaravtal. Medlemsavtal.
Immaterialrätt – Varumärkesrätt. Upphovsrätt.
Sekretess – Hantering av personuppgifter. Registerkontroll.
Skatterätt – Redovisning av inkomster, både inkomstskatt och mervärdesskatt samt reklamskatt.
Tvister – Ersättningsanspråk p.g.a. kontraktsbrott,  skadegörelse eller annan ekonomisk skada.
Övrigt – Föreningsutveckling. Bolagsbildningar. Sammanslagningar. Likvidation. Rekonstruktion. Konkurs.

Även om din förenings fråga inte ryms under ovanstående exempel – tveka inte att kontakta oss!
[button url=”http://www.idrottsjuristerna.se/kontakt/” label=”Kontakta oss nu”]