Om oss

Om oss idrottsjuristerna bild

Idrottsjuristerna startades våren 2014 och består idag av idel personer med ett gemensamt, brinnande idrottsintresse. Vi har valt att kalla oss Idrottsjuristerna eftersom vi uteslutande sysslar med idrottsrelaterad juridik. Idrottsjuridik är inte något vedertaget begrepp utan ett samlingsnamn för all typ av juridik som berör idrotten. Det som är speciellt med idrottsjuridiken är bland annat att det traditionella regelsystemet måste ställas i relation till idrottens egna normsystem. Därmed ställs stora krav på insyn och förståelse för strukturen bakom det svenska idrotts- och föreningslivet.

Din lagkamrat på vägen mot framgång

Vi verkar för att utveckla föreningslivet och hjälpa svensk idrott att ta steget till nästa nivå. Det kan vi göra tack vare vår juridiska kompetens kombinerad med vårt mångåriga engagemang i svenska idrottsföreningar. Vi har verktygen för att din förening ska vinna matchen mot framtidens alltmer komplicerade verklighet och dessutom få ett försprång gentemot potentiella konkurrenter.

Med engagemang och kostnadseffektiva lösningar

En svår utmaning för idrottsföreningar idag är att man ofta saknar de ekonomiska muskler som krävs för att anlita juridisk expertis – vår affärsmodell är därför byggd för att kostnadseffektivisera hela verksamheten utifrån varje förenings unika behov. Vi erbjuder såväl rådgivning i särskilda frågor som paketerbjudanden i enlighet med din förenings önskemål. Dessutom erbjuder vi skräddarsydda utbildningar för styrelse och föreningsfuntionärer i din idrottsförening. I vårt nätverk finns även kompetens som kan hjälpa din förening att utvecklas generellt vad gäller ledarskap, organisation och marknad m.m. I samtliga våra tjänster garanteras alltid ett på förhand överenskommet fast pris.

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda just dig och din förening?

[button url=”http://www.idrottsjuristerna.se/kontakt/” label=”Kontakta oss nu”]