Utbildning

Utbildning bild

Våra utbildningar och kurser syftar till att ge grundläggande kunskaper om de rättsregler som omfattar den svenska idrotten samt dess medlemmar och anställda.  I samband med detta synliggörs och problematiseras även möjliga kollisioner mellan idrottens interna regler och svensk rätt.

Vi använder oss genomgående av pedagogiska och interaktiva utbildningsmetoder som garanterar att ni i stor utsträckning har möjlighet att påverka er egen inlärning. Ledorden för våra utbildningstillfällen är glädje, inspiration, delaktighet och samarbete och vår förhoppning är att ni vid avslutad utbildning har fått med er många konkreta tips och verktyg som kan användas i er vardagliga verksamhet

Inom ramen för din förenings önskemål har vi möjlighet att erbjuda allt från heltäckande utbildningar inom idrottsjuridik till mer specifika kurser och seminarier inom följande områden:

Anställning och uppsägning av personal.
Ansökningar. Tillståndsansökningar. Överklaganden.
Avtal. Hyresavtal. Sponsoravtal. Spelaravtal. Medlemsavtal.
Immaterialrätt. Varumärkesrätt. Upphovsrätt.
Sekretess. Hantering av personuppgifter. Registerkontroll.
Skatterätt. Redovisning av inkomster, både inkomstskatt och mervärdesskatt samt reklamskatt.
Tvister. Ersättningsanspråk p.g.a. kontraktsbrott, skadegörelse eller annan ekonomisk skada.
Övrigt. Föreningsutveckling. Bolagsbildningar. Sammanslagningar. Likvidation. Rekonstruktion. Konkurs.

Om du vill ha mer information om våra utbildningar och kurser inom idrottsjuridik, tveka inte att kontakta oss via länken nedan!
[button url=”http://www.idrottsjuristerna.se/kontakt/” label=”Kontakta oss nu”]