Våra tjänster

Våra tjänster bild

Vilka är vi och vad kan vi erbjuda dig?

Idrottsjuristerna består av idel jurister med ett gemensamt, brinnande idrottsintresse. Vi har valt att kalla oss Idrottsjuristerna eftersom vi uteslutande sysslar med idrottsrelaterad juridik. Idrottsjuridik är inte något vedertaget begrepp utan ett samlingsnamn för all typ av juridik som berör idrotten. Det som är speciellt med idrottsjuridiken är bland annat att det traditionella regelsystemet måste ställas i relation till idrottens egna normsystem. Därmed ställs stora krav på insyn och förståelse för strukturen bakom det svenska idrotts- och föreningslivet.

En svår utmaning för idrottsutövare och föreningar idag är att man ofta saknar de ekonomiska muskler som krävs för att anlita juridisk expertis – vår affärsmodell är därför byggd för att kostnadseffektivisera hela denna process utifrån varje individs och förenings unika behov. Vi erbjuder såväl rådgivning i särskilda frågor som paketerbjudanden i enlighet med era önskemål. Dessutom erbjuder vi inspirerande utbildningar och föreläsningar för både idrottsföreningar, företag och grupper av privatpersoner. Slutligen kan vi också, genom vår egen agentverksamhet och vårt internationella nätverk, ge talangfulla idrottare en fantastisk möjlighet att klättra på karriärstegen. I samtliga våra tjänster garanteras alltid ett på förhand överenskommet fast pris.

Juridisk rådgivning

Idrottsjuridik är ett samlingsnamn för all typ av juridik som berör idrotten och dess aktörer – till exempel idrottsföreningar, individuella idrottsutövare, styrelserepresentanter och anställda. Våra jurister har en både bred och djup sakkunskap inom följande rättsområden…

[button url=”http://www.idrottsjuristerna.se/juridisk-radgivning/” label=”Läs mer om juridisk rådgivning här”]

Utbildning

Våra utbildningar och kurser syftar till att ge grundläggande kunskaper om de rättsregler som omfattar den svenska idrotten samt dess medlemmar och anställda.  I samband med detta synliggörs och problematiseras även möjliga kollisioner mellan idrottens interna regler och svensk respektive utländsk lagstiftning…

[button url=”http://www.idrottsjuristerna.se/utbildning/” label=”Läs mer om våra utbildningar här”]

Agentverksamhet

Inom ramen för vår agentverksamhet är vi av uppfattningen att samtliga våra klienter förtjänar en helhetslösning för att på bästa sätt kunna förvalta sin egen karriär. Vi ämnar därför att vara en naturlig del av våra klienters vardag och hantera alltifrån juridik och ekonomisk rådgivning till mer praktiska frågor som rör klientens sociala och idrottsmässiga utveckling…

[button url=”http://www.idrottsjuristerna.se/agentverksamhet/” label=”Läs mer om vår agentverksamhet här”]